اسکیپ روم(اتاق فرار) معمایی اتاق جنگ در برج میلاد تهران | بازی فکری

اتاق جنگ


سال ١٩٦٢ - پايگاه رمديوس - كوبا
تمام جهان منتظر وقوع جنگ جهانى سوم است.
بعد از عمليات ناموفق خليج خوكها در كوبا توسط آمريكا، اين فرصت به مقامات شوروى داده شد تا به بهانه محافظت از كوبا، با فيدل كاسترو ملاقات كرده و پيشنهاد استقرار محرمانه موشكهاى اتمى در خاك كوبا را به آنها بدهد كه با موافقت دولت كوبا همراه مى شود.
پس از مدتى آمريكا به كمك پرواز هواپيماهاى جاسوسى خود بر فراز خاك كوبا موفق به شناسايى اين موشكها مى شود.
حال تمام موشكهاى اتمى هر دو كشور به سمت يكديگر نشانه رفته اند و منتظر فشردن " دكمه قرمز " در اتاق امن هستند.
شما و گروهتان در كوبا بعد از نفوذ به اتاق جنگ درب را بسته ايد، سربازها پشت درب در تلاش جهت ورود هستند.
در هر صورت كشته مى شويد.ولى شما براى هدفى مهمتر از جانتان اينجا هستيد.
براى تحقق آرمانها، براى نجات دوباره زمين از شر، براى فشردن دكمه قرمز!رزرو شده
در حال رزرو
تومان(نفر) 70000

دوشنبه ۰۵ آبان ناموجود ناموجود 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
سه شنبه ۰۶ آبان ناموجود ناموجود 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
چهارشنبه ۰۷ آبان ناموجود ناموجود 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
پنجشنبه ۰۸ آبان 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
جمعه ۰۹ آبان 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
شنبه ۱۰ آبان ناموجود ناموجود 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
یکشنبه ۱۱ آبان ناموجود ناموجود 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود

نظرات کاربران

شرکت طراحی سایت: ره وب