قوانین انیگما

. پرداختی که از طریق درگاه انجام میدهید صرفا به عنوان پیش پرداخت است.تسویه نهایی در محل، بر اساس تعداد نفرات تیم و پس از کسر پیش پرداخت انجام می شود.

. در صورت کنسل کردن نوبت تا 24 ساعت قبل از سانس بازی، کل مبلغ پیش پرداخت عودت میگردد.بدیهی است پس از این مدت، امکان استرداد وجه پیش پرداخت وجود ندارد.

. به حداقل و حداکثر تعداد نفرات در هر بازی دقت نمایید.پذیرش تیم بیش از ظرفیت ذکر شده امکان پذیر نیست.

. جهت رعایت حق دیگر تیمها، در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه نوبت شما کنسل میشود.

. پیشنهاد میشود قسمت سوالات متداول را قبل از رزرو ملاحظه نمایید.

. حتما این موارد را به اطلاع هم تیمی های خود برسانید.

09120030269 09120036614