روانی

روانی


در سال 1893 در حوالی شهر شیکاگو آمریکا و در هتلی مرموز اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
گفته می شود بسیاری از ساکنین این هتل به سرنوشتی شوم و اسفبار دچار می شوند.
صدها اتاق بدون پنجره ... راه پله هایی که به هیچ جا راه ندارند...درهای مخفی و اتاق های شکنجه.
دکتر هنری هاوارد هولمز ملقب به اچ اچ هلمز مالک این هتل برای گرفتن جان ساکنین این هتل حاضر به انجام هر کاری هست.
او یک قاتل بالفطره روانی است...در برخی از اتاق های این هتل گازهای سمی کشنده جان افراد را می گیرد و در برخی دیگر آن ها تا سرحد مرگ شکنجه می شوند...
هلمز حتی به اجساد کشته شدگان نیز رحم نمی کند... در زیرزمین این هتل خوفناک... چندین کوره...ظرف های اسید برای سوزاندن باقیمانده اجساد و ابزاری برای قطعه قطعه کردن آنها وجود دارد و به این ترتیب اثری از قربانیانش نیز باقی نخواهد ماند.
متاسفانه اکنون نوبت به شما رسیده است و شما میهمان ناخوانده این هتل شوم هستید. برای رهایی از این مهلکه و نجات خود، تنها یک ساعت وقت دارید.


رزرو شده
در حال رزرو
تومان(نفر) 55000
تومان(نفر) 60000

چهارشنبه ۰۹ مهر ناموجود ناموجود 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 ناموجود
پنجشنبه ۱۰ مهر 09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 22:30
جمعه ۱۱ مهر 09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 22:30
شنبه ۱۲ مهر ناموجود ناموجود 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 ناموجود
یکشنبه ۱۳ مهر ناموجود ناموجود 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 ناموجود
دوشنبه ۱۴ مهر ناموجود ناموجود 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 ناموجود
سه شنبه ۱۵ مهر ناموجود ناموجود 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 ناموجود
شرکت طراحی سایت: ره وب