پروتکل بهداشتی انیگما

. جهت امنیت بهداشتی بازیکنان و پرسنل مجموعه، سانس بازیها به گونه ای تنظیم شده است تا حداکثر 2 گروه به صورت همزمان در لابی مجموعه حضور داشته باشند.پس حتما به ساعت رزرو بازی خود دقت نمایید.

. نیاز به استفاده از دستکش نیست و دستهای شما در زمان ورود و خروج ضد عفونی میشود.ولی استفاده از ماسک از بدو ورود به مجموعه تا زمان خروج الزامی است.چنانچه این مورد در طول بازی رعایت نشود، مجبور به توقف بازی هستیم.

. در صورت همراه نداشتن ماسک، از داخل مجموعه قابل تهیه است.

. کلیه پرسنل مجموعه اتاق فرار انیگما، موظف به استفاده از شیلد و ماسک در زمان حضور مراجعه کنندگان هستند.

. تمامی تجهیزات و قفل هایی که در دسترس بازیکنان قرار دارند، بعد از هر سانس ضدعفونی خواهند شد.

. دمای بدن تمامی بازیکنان در بدو ورود با دستگاه تب سنج اندازه گیری خواهد شد.در صورت مشاهده تب، از ورود بازیکن به بازی جلوگیری خواهد شد.

. 2 بار در روز از دستگاه ضد عفونی پرتابل، جهت ضد عفونی کلیه فضاها استفاده میشود.

. تمامی پرسنل مجموعه اتاق فرار انیگما، هر روزه به کمک دستگاه تب سنج، چک خواهند شد.

. لطفا این موارد را حتما به اطلاع دیگر هم تیمی های خود برسانید.

09120030269 09120036614