قسمت اول


 

آخرین راهنمایی که دریافت میکنید، جواب مستقیم است.پیشنهاد میکنیم ابتدا تلاش کنید و در انتها جواب را بگیرید.
در هر صورت انتخاب با شماست و میتونید از داستان لذت ببرید.

ضمنا تاریخ آپلود فایل،16 فروردین 99 است.

تاریخ بازی: 26 خرداد 93

سالهای کبیسه را هم حساب کنید

امروز،فرداست!

211909120030269 09120036614