متا فیزیک و چشم سوم

متا فیزیک و چشم سوم

شرایط داشتن چشم سوم چیست؟؟؟

متافیزیک

 

متافيزيك به تعبير ابن‌سينا مجموعه‌ای از حكمت ماقبل‌الطبيعه و مابعد‌الطبيعه می باشد، همچنين ابعاد غيرفيزيكی و ماورائی انسان را نيز شامل می شود كه با حواس پنج‌گانه قابل احساس نمی باشد ولی با حواس برتر می توان چشم سوم را ادراك كرد. امروزه در قرن جديد و در هزاره سوم، متافيزيك يكی از حكمتهای مورد توجه بسياری از افراد در سراسر جهان است. در ايران نيز مشاهده می شود كه افراد بخصوص جوانان به آن توجه دارند؛ استقبال فراوان از كتابهايی كه در اين زمينه منتشر می شود و يا سمينارهايی كه در اين مقوله برگزار می گردد مبين آن است. متــافیزیک پيرامون تله‌پاتی، سفرروح، سايكومتری، هاله‌شناسی، پيشگويی، كف‌شناسی، حس ششم، هيپنوتيزم، انواع مراقبه، روح و روح‌شناسی، روح‌پزشكی، ارتباط با ارواح، مرگ، جن و جن‌شناسی، ارتباط با جن، نيروهای غيرفيزيكی(نيروهای روانی، فراروانی و روحی)، نقش ماده، انرژی، مكان و زمان در فيزيك و متافيزيک، می باشد.

 

متافیزیک و روح

 

چشم سوم

 

در قرآن كريم به كرات پيرامون جن، روح، مرگ، عالم ذر، عالم برزخ، معاد و امثال آن صحبت شده است، كه همگی مقولات مربوط به متافيزيك است. اسلام ناب محمدی در هيچ جا متافيزيك و فراروانشناسی را انكار نكرده است. فقط در برخی موارد رفتن به سوی آن و يا استفاده از آن را نهی نموده است و آن هم به دليل خطراتی است كه برای فرد يا جامعه دارد:

تله‌پاتی: كه عبارت است از ارتباط بين دو يا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج‌گانه و با استفاده از نيروی فكر.

سفر روح: كه عبارت است از خروج اختياری روح از بدن و بازگشت اختياری آن به بدن.

سايكومتری: كه عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشياء بی جان.

هاله شناسی: كه عبارت است از بررسی انرژيهای لطيف و ظريف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه قابل احساس و ادراك نمی باشد و همچنين چگونگی انتقال و تبادل اين انرژی ها بين افراد(ارسال و دريافت آن).

هاله نورانی: كه عبارت است از انرژيهای لطيف و ظريف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه و در حالت عادی قابل احساس و ادراك نمی باشد، همچنين ارتباط هالة نورانی با بهداشت و سلامت جسم و روان.

پيشگويی: كه عبارت است از تلاش جهت كسب اطلاعات و اخبار در مورد آينده با استفاده از روشهای مختلف.

كف شناسی: كه عبارت است از بررسی و مطالعه خطوط كف دست و ارتباط آنها با خصوصيات جسمی، روانی و روحی فرد و ارتباط اين خطوط با سلامت انسان و بعضاً ارتباط آن با برخی از وقايع آينده.

 

چشم سوم

 

متافیزیک

 

حس ششم: كه عبارت است از دريافت برخی اطلاعات و احساس برخی چيزها بدون استفاده از حواس پنج‌گانه.

هيپنوتيزم: كه عبارت است از قرار گرفتن فرد در وضعيت خاصی كه ناخودآگاه او فعال شده و در حالت تمركز ذهن قرار می گيرد

خود هيپنوتيزم: كه عبارت است از قرار گرفتن در حالت خاصی از تمركز به منظور خود تلقينی برای تقويت محاسن و تضعيف معايب.

مراقبه (مدی تيشن): كه عبارت است از توجه و تمركز بدون تلاش بر يك موضوع خاص ديداری، شنيداری، گفتاری، فكری و قلبی به عنوان ابزاری برای درك و احساس جهان هستی و رهايی موقت و محدود از دنيای فيزيكی و مسائل و مشكلات آن و سوق دادن توجه و تمركز به درون.

مراقبه ديداری: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بی حركت و تمركز بر يك منظره و يا تصوير و ثبت آن در ذهن و سپس بستن چشم و تجسم آن منظره و يا تصوير و تداوم اين كار به منظور رها شدن از دنيای فيزيكی و فراموش كردن آن و درك و احساس تمام جهان هستی.

مراقبه گفتاری: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بی حركت و تكرار يك كلمه و يا عبارت مقدس به زبان و يا به دل همراه با تمركز برآن.

مراقبه شنيداری: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بی حركت و تمركز بر حس شنوايی و گوش دادن به يك صدا و يا صوت طبيعی و يا گوش دادن به يك نوار موسيقی مجاز.(منظور از مجاز: دارای مجوز انتشار از وزارت ارشاد می باشد.)

مراقبه فكری: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بی حركت وتمركز بر يك موضوع خاص فكری و انديشيدن در مورد آن. اين موضوع فكری مي‌تواند مربوط به دنيا و يا عقبی باشد. مثلاً  انديشيدن در مورد علوم مختلف مرسوم در دانشگاهها و انديشيدن در مورد علت خلقت، خودشناسی، مرگ، حساب و كتاب آخرت و

مراقبه احساسی: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بی حركت و تمركز بر قلب و ايجاد يك احساس خوب و مطلوب در آن و تداوم تمركز برآن حس.

روح و روح شناسی: كه عبارت است از تحقيق و تفحص درمورد ماهيت روح، منشاء و مرجع آن، خصوصيات و ويژگی های آن، غايت و مقصد آن، تشابه و تفاوت‌های آن با جسم و روان.

 

روح پزشكی: كه عبارت است از شناسايی و درمان بيماری های روحی.

ارتباط با ارواح: كه شامل تلاش براي ايجاد ارتباط با ارواح زندگان و مردگان به صورت مستقيم و يا با واسطه ابزار و وسايل بوده و اين ارواح مي‌توانند متعلق به افراد معمولی يا افراد تكامل يافته و پاک باشند.

جن شناسی: كه عبارت است از تحقيق و مطالعه در مورد جن، خصوصيات و ويژگی های فردی و اجتماعی آن، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با انسان.

ارتباط با جن: كه عبارت است از تلاش جهت برقراری ارتباط با جن به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بااستفاده از ابزار و وسايل.

خودشناسی: خودشناسی غايت و نهايت شناخت‌هاست كه به شناخت خداوند حكيم منتهی می شود. هر كس خود را بشناسد، خدای متعال را خواهد شناخت. خودشناسی برترين حكمت‌ها و سودمندترين شناخت‌هاست.

خداشناسی: شناخت خداوند عزوجل آغاز دين‌داری، از جمله بالاترين شناخت‌ها و عامل كامل شدن معرفت است. شناخت حضرت حق تعالی سبب دوستی با او و بی نيازی از خلق و دل كندن از دنيا می شود. كسی كه خدا را بشناسد تنها نخواهد ماند(هو معكم اين ما كنتم) هر چند به ظاهر از خلق دور ماند، چرا كه خداشناسی مونس هر تنهايی و يار و ياور هر بی كسی است.

 

توی مجموعه اتاق فرار انیگما پر از این مطالب هست. اگر به اینجور مطالب علاقه دارید حتما به اتاق فرار انیگما سر بزنید.

میزان محبوبیت (9)

به این مقاله امتیاز دهید

فرم ارسال نظر

لطفا فقط عدد وارد کنید
09120030269 09120036614